Έναρξη εργασιών της Σχολής Γονέων του ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς

Έναρξη εργασιών της Σχολής Γονέων του ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς

- in Βοιωτία, Κοινωνία, Παιδεία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έναρξη εργασιών της Σχολής Γονέων του ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς

Σήμερα το απόγευμα στις 5:00 ξεκινούν οι εργασίες της Ομάδας Σχολής Γονέων, στο ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς στη Χαιρώνεια, τις οποίες θα συντονίζει η Msc Σχολική Ψυχολόγος του σχολείου κ. Παππά Διονυσία, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων.

Στη Σχολή Γονέων μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς των μαθητών του σχολείου.

Η ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ακολουθεί τη φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων που ιδρύθηκε το 1962 από τη Μαρία Χουρδάκη και αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των γονέων (International Federation for Parent Education).

 

Τι είναι Σχολή Γονέων. Φιλοσοφία και πρακτική
Οι Σχολές Γονέων δημιουργήθηκαν για να συνεπικουρήσουν το γονέα στο δύσκολο έργο του και θεωρούνται ότι αποτελούν την στήριξη της επιστήμης στην σύγχρονη οικογένεια.

Η Σχολή Γονέων είναι τόπος:
Πληροφόρησης και στοχασμού του γονέα
Ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων
Συνάντησης, επικοινωνίας και έκφρασης απόψεων για το ρόλο του γονέα
Αναζήτησης λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων
Συνειδητοποίησης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονέας χρειάζεται να αναζητήσει και επιλέξει αυτή που του ταιριάζει περισσότερο

Βασικοί Σκοποί λειτουργίας της Σχολής Γονέων είναι:

Η πρόληψη και προστασία της ψυχικής υγείας της οικογένειας
Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση
Η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του
Η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού