Σύστημα εντοπισμού διαρροών κι ελέγχου ποιότητας του νερού στο Δήλεσι

Σύστημα εντοπισμού διαρροών κι ελέγχου ποιότητας του νερού στο Δήλεσι

- in Αυτοδιοίκηση, Δήμος Τανάγρας, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύστημα εντοπισμού διαρροών κι ελέγχου ποιότητας του νερού στο Δήλεσι

Στην υπογραφή σύμβασης για την εξασφάλιση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού διαρροών, ελέγχου ποιότητας και μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης Δηλεσίου και στους οικισμούς Αγίου Θωμά και Κλειδιού, προχώρησε ο Δήμος Τανάγρας, έχοντας ήδη καταφέρει να εντάξει το συνολικού προϋπολογισμού έργο 1.6 εκατ ευρώ, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και την κάλυψη του από αυτό, σε ποσοστό 100%.

 

Όπως περιγράφεται στη διευκρινιστική έκθεση της πρόσκλησης, οι συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, συχνά προβλήματα θραύσεων και πολλές διαρροές, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής και του σχεδιασμού του δικτύου καθώς και της μεγάλης διακύμανσης στις καταναλώσεις, λόγω της έντονης τουριστικής περιόδου.

 

«Με την ολοκλήρωση του έργου», διευκρινίζεται από πλευράς Δήμου Τανάγρας, «δημιουργείται ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση της κατάστασης του δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής εποπτεία του, έλεγχος της ποιότητάς του, άμεσος εντοπισμός προβλημάτων, επισήμανση των βλαβών, εντοπισμός και περιορισμός των απωλειών νερού για να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση νερού και να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου της ποιότητας στο εσωτερικό δίκτυο».