Υπουργείο Παιδείας: Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Υπουργείο Παιδείας: Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

- in Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπουργείο Παιδείας: Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2018-2019. Ετσι, η Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, τα Ειδικά Γυμνάσια, τα Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια και για τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

Οσον αφορά στα ημερήσια και στα εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τα Ειδικά
Λύκεια, τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως καταληκτική ημερομηνία των μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.