Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  13   Ιουνίου και ώρα  13.00   στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

 

Τα   θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

 1. Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου , που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στην θέση  «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ».
 2. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.999,02 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 3. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 4. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80 ευρώ για εργασίες ανύψωσης και επανατοποθέτησης ρόδας Νερόμυλου.
 5. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.997,46 ευρώ για προμήθεια εργαλείων για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών  του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
 6. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,78  ευρώ για προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων για την  ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών  του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
 7. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.898,75 ευρώ για προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων  για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών  του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
 8. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,38 ευρώ για προμήθεια ξυλείας  για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών  του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
 9. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.306,93 ευρώ για πρόστιμα και προσαυξήσεις που αφορούν τις πρώην επιχειρήσεις ΔΕΠΑΛ , ΔΕΤΕΛ & ΚΑΕΚ του Δήμου Λεβαδέων.
 10. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,57 ευρώ για προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά , μπογιές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.).
 11. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.986,98  ευρώ για προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για Παιδικούς Σταθμούς.
 12. ‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 897,14 ευρώ για προμήθεια βιβλίων τμήματος Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 13. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 94,24 ευρώ για δημοσιοποίηση έγκρισης ΣΜΠΕ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
 14. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.484,40 ευρώ για προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες συντήρησης προϊόντων ΄΄Κοινωνικού Παντοπωλείου΄΄
 15. ‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.356,00 για προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας  για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Λεβαδέων.
 16. ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 88/2017 Μελέτης με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/νων και ανταλλακτικών ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος.
 17. Εισήγηση περί καθορισμού όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
 18. Εισήγηση περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού 258.904,10 ευρώ και την κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού .